Certificeringer

ENGCOM har følgende Autorisationer/Certifikater

  • Autoriseret el-installatør
  • Autoriseret VVS-installatør + GAS
  • Førstegangsindregulering og service på større gasfyrede brænderanlæg over 135 kW
  • Udvidet kedelpassercertifikat, Type 1 – Dampkedler i kontrolklasse A med stadig overvågning
  • Sagkyndig virksomhed til hovedeftersyn af sikkerheds- og kontroludstyr efter AT-Bekendtgørelse 100 af 31. januar 2007, § 29, stk. 4
  • PRINCE2 Project Management (Practitioner)